खुम्बु एफएम सुचना


रेडियो कार्यक्रम संचालक

खुम्बु एफएमको लागि दक्ष जनशक्ति चाहियो
इच्छुक महानुभावहरुले खुम्बु एफएम नाम्चे कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु होला